Koučování

Není to jen moderní pojem, ale účinná cesta k dosažení vlastního cíle. Už jste ji vyzkoušeli?

Co je to koučink?

Koučování nebo také koučink je jedna z cest k vlastnímu uvědomění toho, co chci, proč to chci a jak se k tomu dostanu. Je nesmírně účinná, protože pracuje s předpokladem, že každý člověk nejlépe zná odpovědi na své vlastní otázky, jen je potřeba je odkrýt.

Kdo je kdo?

Koučování je založeno na rovnocenném vztahu koučovaného a kouče. Kouč je průvodcem koučovanému na jeho cestě k nalezení vlastních odpovědí a řešení, neudílí rady, neposuzuje cíl, zkrátka přijímá koučovaného právě takového, jaký je a pevně věří v jeho potenciál.

Více

Koučovaný prostřednictvím otázek, které kouč klade, hledá svoji nejvhodnější formulaci cíle, ke kterému má jeho cesta vést. Následně přichází na vlastní řešení, odpovědi a souvislosti, které se k cíli vztahují.

Co Vám koučink přinese?

Koučovací sezení jsou orientovaná na řešení, budoucnost, cílový stav a to není málo. Jen samotné ujasnění si toho, co chci, proč to chci a zdali to vůbec chci já nebo zdali to chce někdo jiný, je nesmírně cenné na vlastní cestě vědomého a spokojeného života.

Více

Vlastní uvědomění je základem celého koučovacího procesu. Koučink Vám tedy přinese uvědomění toho, co chcete a jak se k tomu dostanete. To, zdali následně podniknete konkrétní kroky, které Vás dovedou k cíli, záleží jen na Vás.

Jak probíhá koučovací sezení?

Koučovací sezení trvá zpravidla 60 minut. V úvodu sezení koučovaný za pomoci otázek kouče formuluje svůj cíl, který se často zdá jasný, ale postupně se mění až se nakonec vyjeví ten pravý, ke kterému chce koučovaný dojít. Koučovaný přichází na řadu souvislostí, které se k cíli vztahují a které jsou důležité pro jeho naplnění. Závěrečná část koučovacího sezení je věnována formulaci konkrétních kroků, které k cíli povedou.

Více

Koučovací sezení může mít pravidelnou i nepravidelnou formu. Závisí na potřebě koučovaného, zdali koučovací sezení proběhne jednorázově či zda probíhá v pravidelných intervalech po dobu několika týdnů či měsíců.

Koučování může být individuální i týmové.