Kdo jsem

Vystudovala jsem sociologii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně, hodně jsem cestovala, odskočila si do Říma na Univerzitu Luiss Guido Carli, udělala doktorát z politologie, byla členkou výzkumného týmu a přednášela na univerzitě, jezdila po konferencích a psala články a potom jsem si řekla, že potřebuji změnu. Vstoupila jsem do světa korporací, vytvářela strategii vzdělávání, školila měkké dovednosti, zaváděla pravidla interní komunikace, nastavovala HR procesy a rozvíjela lidský potenciál. V určitý moment přišel čas předávat všechno to, co umím i to, co se stále učím formou konzultací, poradenství a seminářů. Stala jsem se Akreditovaným profesionálním koučem a kvalifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání. A tak vzniklo Inspirro, inspirace pro mě, pro mé okolí a věřím, že i pro Vás.

Těším se na vzájemnou inspiraci a spolupráci!
Hana

Jak pracuji

Důležité pro mě je, aby to celé dávalo smysl. Na prvním místě jsou potřeby zadavatele a v případě rozvoje potenciálu také potřeby těch, kteří se jakékoli rozvojové aktivity účastní. Zkrátka, aby se investice – finanční, časová, energetická – nejen vrátila, ale také znásobila. Školení, workshopy a semináře jsou interaktivní, zážitkové, aby se nově nabytá dovednost mohla pohodlně usadit v mysli a mohla vytěsnit starý nefunkční program. To vše v prostředí tvůrčí a inspirativní atmosféry, která je založena na respektu ke každému, kdo se rozhodl odkrýt či rozvinout hranice svého potenciálu.

Základními atributy mé práce jsou respekt, diskrétnost a pochopení současných i budoucích potřeb zákazníka, od nichž se odvíjí návrh rozvojového, optimalizačního či změnového programu a jeho samotná realizace.

Proč se mnou spolupracovat

Jednoduše proto, že ke každému obchodnímu vztahu přistupuji jako k cennému a vzájemně inspirativnímu. Přináším do něj profesní znalosti, individuální přístup, zdravý rozum a radost z tvoření.

Řekli o mně

"S Hankou Vykoupilovou naše společnost spolupracuje prvním rokem a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit její talent se doslova vrůst do skupiny, pro kterou organizuje seminář. Její lektorský přístup je bezesporu profesionální a zároveň velmi příjemný, přínosný a podnětný. Účastníci pravidelně odcházejí se spoustou užitečných informací, které mají přesah i dál, než do pracovního života. Nezřídka se stane, že díky pozitivnímu náboji kurzu jsou inspirováni k další účasti."

Ing. Ondřej Krejza, Ph.D., Ředitel závodu BVB-D, HARTMANN – RICO, a.s.

"Školení pro náš střední a vyšší management připravená Hanou Vykoupilovou měla velmi pozitivní ohlas u našich zaměstnanců. Team leadeři denně využívají nově získané informace v praxi. Znalosti, které si v průběhu školení osvojili, výrazně zlepšily jejich komunikační schopnosti s podřízenými. Značný přínos mělo i školení vyššího managementu zaměřeného na správné vedení porad a stress management. Návrhy školení na základě našeho zadání, samotná školení i závěrečné zprávy byly zpracovány velmi profesionálně, přesně v souladu s našimi potřebami. S Hanou pokračujeme ve spolupráci i na dalších rozvojových programech pro naši společnost a jsme vždy naprosto spokojeni."

Ing. Jana Peřinková, Plant manager, SMS InfoComm (Czech) s.r.o.

"S Hanou Vykoupilovou jsme spolupracovali v rámci projektu Podpora podnikání žen. Její semináře byly účastnicemi hodnoceny jako velmi přínosné, nabízející spoustu inspirace pro pracovní i soukromý život.
Účastnice oceňovaly zejména velmi příjemnou atmosféru, která na seminářích byla."

Ing. Petra Martinková, Regionální hospodářská komora Brno

"Paní Hanku Vykoupilovou jsme oslovili na základě kladných referencí, s požadavkem přípravy školení Krizové komunikace pro naše zaměstnance. Kurz byl připraven přesně na míru, dle specifických potřeb naší firmy. Účastníci velmi oceňovali nejen zajímavou formu výuky teoretické části, ale především praktický nácvik možných situací a přátelskou a otevřenou atmosféru během celého školení."

Ing. Hana Olšerová, Brand manager, Pěkný-Unimex s.r.o.

"It is a great pleasure for College of Central Europe that Mrs. Hana Vykoupilova, Ph.D. became an International Business Strategy lecturer for Summer/Winter School. Our international students appreciate the way of sharing her professional knowldege to them. Mrs. Vykoupilova dedicates considerable effort in developing the skills of the students, she infuences others to perform better and she is a leader in building a strong team spirit and identity. All her actions are directed toward the success of the class. Mrs. Hana Vykoupilova, Ph.D. played an important role for our institution."

Alejandro Garcia Chaparro, Head of the Executive Team, College of Central Europe

"Koučovací sezení s Hankou byla pro mě jako odpočinek, během kterého jsem odvedla velký kus práce. Hanka mi byla oporou při vzniku a realizaci nového projektu u nás v Kanceláři. Pomocí jejích trefně mířených otázek jsem si sama pro sebe dokázala vyhodnotit všechna rizika projektu a zvážit jednotlivé kroky. Velmi oceňuji její citlivý a empatický přístup, který je postaven na odborných znalostech a praktických zkušenostech z koučovacích výcviků, a mohu její práci jen doporučit."

Mgr. Marcela Vaňatková, Vedoucí oddělení vzdělávání, Komora daňových poradců ČR

"S paní Hanou Vykoupilovou jsme se dohodli na společné spolupráci v rámci potřeby zvýšení asertivního přístupu pracovníků obchodního oddělení vůči kolegům z výroby. Líbila se mi pečlivá příprava kurzu a také začlenění teoretických znalostí z oblasti komunikace do velmi interaktivních bloků kurzu. Účastníci proto hodnotili pozitivně nejen nově nabyté poznatky, ale i jednoduchý, hravý a efektivní způsob jejich memorování, který byl během kurzu praktikován. Oceňuji také přípravu kurzu na míru našim požadavkům a profesionální vyhodnocení a zpětnou vazbu po ukončení kurzu. Na spolupráci chceme navázat organizací dalších kurzů, do kterých bychom zapojili v přímé konfrontaci účastníky různých oddělení a které by nám měly pomoci dále zlepšit kvalitu vnitropodnikové komunikace. Vzhledem k individuální přípravě kurzů a na základě zkušeností s prvním kurzem jsem přesvědčen, že paní Vykoupilová bude ideálním koučem pro tato potenciálně hektická setkání."

Ing. Tomáš Tuček, Ředitel pro export, BMT Medical Technology s.r.o.

"Spolupráce s paní Hankou Vykoupilovou probíhá v naší společnosti již několik let. Její školení jsou připravená na míru potřebám zaměstnanců i Wistronu a probíhají v přátelské atmosféře. Znalosti a dovodenosti, které si v průběhu školení zaměstnanci osvojí, aktivně využívají v rámci každodenní komunikace a řešení problémů. Školení zaměstnance obohacuje nejenom v pracovním životě, ale i v jejich osobním. Je nám milým potěšením s Hankou Vykoupilovou spolupracovat a těšíme se na nové projekty, které máme před sebou."

Martina Navrátilová, HR Manager, Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

Kontaktujte mě

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.
hana.vykoupilova (at) inspirro.cz

+420 511 111 501
+420 777 157 479

Adresa:
Veslařská 113
637 00 Brno
Česká republika

Kontaktní formulář