Programy vzdělávání a rozvoje

Umožňují rozvíjet potenciál každého přesně
v souladu se současnými i budoucími potřebami Vaší společnosti.
Jsou kreativní, nápadité a zaměstnance baví.
V češtine i angličtině.

Vyberte si z témat

 • Efektivní komunikace

  Komunikační techniky a styly, jejichž výsledkem je vzájemné porozumění si s druhým/ druhými a dosažení maximální možné shody v daném čase.

 • Facilitace

  Techniky facilitace, tj. vedení skupinových setkání, v nichž účastníci aktivně participují a směřují k určitému cíli a to i v případech, kdy počáteční komunikace ve skupině neprobíhá efektivně.

 • Krizová komunikace

  Techniky, nástroje a postupy, jak efektivně komunikovat v době krize, tj. neplánované události. Krize může být příležitostí k posílení pozice společnosti, loajality zaměstnanců či prestiže značky.

 • Hodnotící pohovory a zpětná vazba

  Techniky efektivního vedení hodnotícího pohovoru a předávání zpětné vazby tak, aby byl hodnocený motivován k další činnosti a to i v případech, kdy je hodnocený negativně naladěn.

 • Leadership skills

  Všechny potřebné dovednosti pro dobrého leadera: výběr správného kandidáta, vedení hodnotícího pohovoru, efektivní komunikace včetně vedení meetingů, porad, jednání s náročnými zaměstnanci, obecná komunikace uvnitř týmu/společnosti, prezentace a zákaznická orientace.

 • Prezentační dovednosti

  Techniky prezentace, která přesvědčivě zaujme posluchače a sdělí vše podstatné.

 • Školení interních lektorů

  Vlastnosti interního lektora, příprava školení, vedení školení, techniky interakce s posluchači, i těmi náročnými, výstupy ze školení a zpětná vazba.

 • Time management

  Vědomé rozhodování a řízení vlastního času, mentální disciplína a umění říci "ne" napomáhají ke smysluplnému využití vlastního času.

 • Vedení meetingů, porad

  Efektivní vedení meetingů a porad tak, aby v krátkém čase bylo řečeno vše podstatné a bylo dosaženo maximální shody v daném čase.

 • Vedení pracovního pohovoru

  Techniky vedení pracovního interview na základě behaviorální metody, tak, aby byl nalezen vhodný kandidát na obsazovanou pozici, komunikace s kandidáty.

 • Zákaznická orientace

  Efektivní techniky orientace na vnitřního a vnějšího zákazníka tak, aby dostal požadovanou hodnotu a ještě něco navíc.

 • Zvládání stresu

  Techniky předcházení stresu, znalost vlastních stesorů, nástroje zvládání stresu a použití jednoduchých relaxačních technik.


Nenašli jste téma, které hledáte?

Ráda navrhnu vzdělávací a rozvojový program pro Vaši společnost, který bude plně odpovídat Vašim očekáváním.

Chcete podpořit chuť do vzdělávání, učení, tvoření a nevíte jak?

Nabízím Vám konzultaci, jejímž výsledkem bude plán rozvoje Vaší společnosti, který podpoří kulturu vzdělávání, tvoření, sdílení zkušeností a znalostí, a tím také motivaci, zapojení a zodpovědnost zaměstnanců.

Vyzkoušejte

Ke každému školení nabízím krátkou ukázku.

Kalendář seminářů

29.6.2017 9:00-16:00 Přihlásit
VEDENÍ KOUČOVACÍHO ROZHOVORU  
Místo konání: Údolní 33, Brno, cena: 2800 Kč

Praktický workshop je určen pro všechny, kteří vedou týmy, podřízené nebo rozvíjejí své děti a inspirují vlastním příkladem.Vaše kladení dobrých otázek pomáhá tomu druhému k nalezení vlastních odpovědí a důvěry ve svá rozhodnutí, což je základem hybné síly motivace.

V průběhu workshopu budou představeny základní principy vedení takového rozhovoru. Těžiště celého setkání je v praktickém nácviku, sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci.

Po absolvování workshopu budete vědět, jak se ptát, jak naslouchat a jak to všechno napomáhá větší anagažovanosti podřízených na společných projektech či úkolech, nebo k probuzení vlastní zodpovědnosti vašich dětí.

Komu je workshop určen:

 • všem, kteří vedou své kolegy, skupiny, týmy, oddělení
 • všem, kteří se snaží o smysluplný a "trvale udržitelný" rozvoj svých dětí
 • všem, kteří chtějí klást dobré otázky sami sobě a vyznat se ve svých myšlenkách

Jak workshop probíhá:

 • Prakticky, nezbytné teoretické základy jsou představeny jednoduše, těžiště je v nácviku a v pochopení principu koučovacího rozhovoru