Facilitace

Facilitace je nestranné vedení setkání s jasně vytyčeným cílem. Je ohromně funkční, protože neztrácí čas a jde přímou cestou k cíli. Už jste ho zažili?

Chci facilitátora

Proč?

Ušetří čas, energii i finance. Přinese nová řešení, nové postupy, nové nápady a pozitivní emoce.

Facilitace: proc?
Facilitace: Kdy má smysl?

Kdy má smysl?

Když potřebujete najít řešení jako skupina, přemýšlet o vizi společnosti nebo vyřešit konflikt, který se objevil v týmu. A v mnoha dalších případech.

Častá témata?

Formulování strategie a nalezení vize
Výběr firemních nebo týmových hodnot
Zahájení projektu
Konflikt v týmu nebo zlepšení komunikace
Motivační setkání a posílení enthusiasmu
Nalezení řešení ve zdánlivě neřešitelné situaci

Facilitace: Častá témate