HR Management & HR Audit

Úspěch firmy stojí a padá s lidmi, kteří ji tvoří. Zdravě fungující oblast lidských zdrojů či lidského kapitálu je firemní poklad. Máte jej?

Chci fungující HR

HR Konzultantka?

V roli HR konzultantky Vám poradím, přemýšlíte-li, jakou společností chcete být, čeho chcete dosáhnout, jaké zaměstnance pro to potřebujete, kde je naleznete a jak zajistíte, aby ve Vaší organizaci dlouhodobě zůstávali.

Pokud nevíte, jak lidi rozvíjet, motivovat, jak pracovat s talenty, jak hodnotit nebo jak vytvořit dlouhodobě stimulující prostředí, pak konzultace je užitečným nástrojem.

HR Management a HR Audit: HR konzultantka
HR Management a HR Audit: HR manažerka?

HR Managerka?

Jako externí HR managerka nastavím strategické řízení oblasti lidských zdrojů a efektivní HR procesy ve Vaší společnosti. Takové, které budou jednoduché, funkční, měřitelné a podpoří smysl a obchodní cíle Vaší organizace.

HR Auditorka?

Jako HR auditorka prověřím politiky, procedury, dokumenty a systémy v oblasti lidských zdrojů ve Vaší organizaci a navrhnu jejich optimalizaci v případě, kdy nebudou plně funkční či budou zatížené zbytečným plýtváním.

Pozornost budu věnovat strategickému plánování lidských zdrojů a organizačnímu nastavení, náboru, výběru, adaptaci, hodnocení a odměňování, motivaci (tj. zapojení zaměstnanců), vzdělávání a rozvoji včetně práce s talenty, performance managementu, vztahům se zaměstnanci; a dále souladu firemní kultury, hodnot a reálného života ve Vaší organizaci.

HR Management a HR Audit: HR Auditorka