Vítejte,

jsem Hana Vykoupilová. Věřím v neomezený potenciál a vnitřní moudrost každého člověka. Je mně potěšením, mohu-li být součástí procesu, kdy se lidé a organizace rozvíjejí a limity boří.

Více jak 10 let pomáhám lidem a firmám, aby nacházeli svůj smysl, dosahovali svých záměrů, rostli a rozvíjeli se. Navrhuji a vedu ceněné programy, které rozvíjí potenciál lidí. Nastavuji firemní strategie a procesy, které podporují a kultivují lidský kapitál. Koučuji jednotlivce i týmy. Efekt je nezměrný. Cíle organizací a schopnosti lidí do sebe zapadají a přinášejí velké hodnoty jak ekonomické, tak také životní.

Jsem původně vystudovanou socioložkou a politoložkou se znalostí českého i zahraničního akademického a následně korporátního prostředí. Jsem certifikovaná v Human Resource Managementu (CIPD, Velká Británie), jsem profesionální certifikovanou koučkou (PCC, ICF), jsem auditorkou age managementu. Jsem zakladatelkou portálu osobního rozvoje LearningHub., který obsahuje spoustu z toho, co člověk pro svůj rozvoj potřebuje. V roce 2020 jsem spolu-vytvořila úspěšný program rozvoje psychické odolnosti a mentálního zdraví pro jednotlivce a organizace DEVĚTSIL. V následujícím roce jsem spolu-vydala knihu Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého (BizBook 2021). A protože za jednu z velmi silných metod nalézání "trvale-udržitelných" vlastních cest považuji už zmíněný koučink, věnuji se mu také pod značkou Hana Vykoupilová.

Přesto, že nejsem milovnicí přeplněného mailboxu, zasílám měsíčně svým klientům newsletter Inspirrace., protože obsahuje podstatné trendy, zajímavé tipy a užitečná doporučení.

Těším se na spolupráci s Vámi a vzájemnou inspiraci!
Hana

Jak pracuji

Důležité pro mě je, aby to celé dávalo smysl. Zkrátka, aby se Vaše investice - finanční, časová, energetická - nejen vrátila, ale také násobně zhodnotila. Základními atributy mé práce jsou respekt, diskrétnost a pochopení současných potřeb i budoucích záměrů klienta, od nichž se odvíjí forma spolupráce a její samotná realizace.

O mně: Jak pracuji
O mně: Proč se mnou spolupracovat

Proč se mnou spolupracovat

Jednoduše proto, že ke každému obchodnímu vztahu přistupuji jako k cennému a vzájemně inspirativnímu. Přináším do něj zkušenosti, znalosti, individuální přístup, zdravý rozum a radost z tvoření.

Řekli o mně

"S Hankou spolupracujeme již řadu let. Začali jsme hledáním společných životních hodnot, které lidi v naší firmě spojují. Definovali jsme si vize, na základě kterých bychom naši společnost chtěli rozvíjet. Tyto hodnoty a vize aktualizujeme pod vedením Hanky každý rok. S růstem vzájemné důvěry Hanku často přizýváme také k řešení personálních záležitostí. Dle potřeby volíme formu koučinku, mediované diskuze nebo workshopu. Hanka zvládá všechny formy. Nejdůležitější ale je, že s její pomocí vždy najdeme řešení jakéhokoliv problému. Spolupráci s Hankou tedy jednoznačně doporučuji."

Ing. Jakub Tománek, CEO, RESEA s.r.o.

"S paní Hanou Vykoupilovou, spolupracujeme od roku 2018. Během uplynulé doby jsme společně realizovali školení v oblasti měkkých dovedností, a to jak pro několik skupin mladých potenciálních vedoucích pracovníků, tak i pro skupinu zaměstnanců již na manažerských pozicích. Mohu konstatovat, že všechna tato školení byla kvalitně připravena na základě předchozích konzultací s naší společností a po skončení školení jsme obdrželi podrobnou zpětnou vazbu ze strany účastníků i lektorky. Osvědčilo se nám i následné setkání účastníků s lektorkou po určitém časovém odstupu, což dále prohloubilo využití poznatků účastníků v praxi. S dosavadní spoluprací jsme velmi spokojeni."

Vlastimil Kazda, HR Manager MCDERMOTT a.s

"S Hankou Vykoupilovou naše společnost spolupracuje čtvrtým rokem a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit její talent se doslova vrůst do skupiny, pro kterou organizuje seminář. Její lektorský přístup je bezesporu profesionální a zároveň velmi příjemný, přínosný a podnětný. Účastníci pravidelně odcházejí se spoustou užitečných informací, které mají přesah i dál, než do pracovního života. Nezřídka se stane, že díky pozitivnímu náboji kurzu jsou inspirováni k další účasti."

Ing. Ondřej Krejza, Ph.D., Ředitel závodu BVB-D, HARTMANN – RICO, a.s.

"Školení pro náš střední a vyšší management připravená Hanou Vykoupilovou měla velmi pozitivní ohlas u našich zaměstnanců. Team leadeři denně využívají nově získané informace v praxi. Znalosti, které si v průběhu školení osvojili, výrazně zlepšily jejich komunikační schopnosti s podřízenými. Značný přínos mělo i školení vyššího managementu zaměřeného na správné vedení porad a stress management. Návrhy školení na základě našeho zadání, samotná školení i závěrečné zprávy byly zpracovány velmi profesionálně, přesně v souladu s našimi potřebami. S Hanou pokračujeme ve spolupráci i na dalších rozvojových programech pro naši společnost a jsme vždy naprosto spokojeni."

Ing. Jana Peřinková, Plant manager, SMS InfoComm (Czech) s.r.o.

"S Hanou Vykoupilovou jsme spolupracovali v rámci projektu Podpora podnikání žen. Její semináře byly účastnicemi hodnoceny jako velmi přínosné, nabízející spoustu inspirace pro pracovní i soukromý život.
Účastnice oceňovaly zejména velmi příjemnou atmosféru, která na seminářích byla."

Ing. Petra Martinková, Regionální hospodářská komora Brno

"Paní Hanku Vykoupilovou jsme oslovili na základě kladných referencí, s požadavkem přípravy školení Krizové komunikace pro naše zaměstnance. Kurz byl připraven přesně na míru, dle specifických potřeb naší firmy. Účastníci velmi oceňovali nejen zajímavou formu výuky teoretické části, ale především praktický nácvik možných situací a přátelskou a otevřenou atmosféru během celého školení."

Ing. Hana Olšerová, Brand manager, Pěkný-Unimex s.r.o.

"It is a great pleasure for College of Central Europe that Mrs. Hana Vykoupilova, Ph.D. became an International Business Strategy lecturer for Summer/Winter School. Our international students appreciate the way of sharing her professional knowldege to them. Mrs. Vykoupilova dedicates considerable effort in developing the skills of the students, she infuences others to perform better and she is a leader in building a strong team spirit and identity. All her actions are directed toward the success of the class. Mrs. Hana Vykoupilova, Ph.D. played an important role for our institution."

Alejandro Garcia Chaparro, Head of the Executive Team, College of Central Europe

"Koučovací sezení s Hankou byla pro mě jako odpočinek, během kterého jsem odvedla velký kus práce. Hanka mi byla oporou při vzniku a realizaci nového projektu u nás v Kanceláři. Pomocí jejích trefně mířených otázek jsem si sama pro sebe dokázala vyhodnotit všechna rizika projektu a zvážit jednotlivé kroky. Velmi oceňuji její citlivý a empatický přístup, který je postaven na odborných znalostech a praktických zkušenostech z koučovacích výcviků, a mohu její práci jen doporučit."

Mgr. Marcela Vaňatková, Vedoucí oddělení vzdělávání, Komora daňových poradců ČR

"S paní Hanou Vykoupilovou jsme se dohodli na společné spolupráci v rámci potřeby zvýšení asertivního přístupu pracovníků obchodního oddělení vůči kolegům z výroby. Líbila se mi pečlivá příprava kurzu a také začlenění teoretických znalostí z oblasti komunikace do velmi interaktivních bloků kurzu. Účastníci proto hodnotili pozitivně nejen nově nabyté poznatky, ale i jednoduchý, hravý a efektivní způsob jejich memorování, který byl během kurzu praktikován. Oceňuji také přípravu kurzu na míru našim požadavkům a profesionální vyhodnocení a zpětnou vazbu po ukončení kurzu. Na spolupráci chceme navázat organizací dalších kurzů, do kterých bychom zapojili v přímé konfrontaci účastníky různých oddělení a které by nám měly pomoci dále zlepšit kvalitu vnitropodnikové komunikace. Vzhledem k individuální přípravě kurzů a na základě zkušeností s prvním kurzem jsem přesvědčen, že paní Vykoupilová bude ideálním koučem pro tato potenciálně hektická setkání."

Ing. Tomáš Tuček, Ředitel pro export, BMT Medical Technology s.r.o.

"Spolupráce s paní Hankou Vykoupilovou probíhá v naší společnosti již několik let. Její školení jsou připravená na míru potřebám zaměstnanců i Wistronu a probíhají v přátelské atmosféře. Znalosti a dovodenosti, které si v průběhu školení zaměstnanci osvojí, aktivně využívají v rámci každodenní komunikace a řešení problémů. Školení zaměstnance obohacuje nejenom v pracovním životě, ale i v jejich osobním. Je nám milým potěšením s Hankou Vykoupilovou spolupracovat a těšíme se na nové projekty, které máme před sebou."

Martina Navrátilová, HR Manager, Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

Kontaktujte mě

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC
hana.vykoupilova (at) inspirro.cz

+420 777 157 479

Adresa:
Barvičova 13
602 00 Brno
Česká republika

Kontaktní formulář